Fortrolighedserklæring

Fortrolighedserklæring

1.Forord: Denne privatlivs politik gælder brugerne af Freemeteos personlige informationer, når det gælder indsamling, behandling og administration af denne hjemmesides ejer. Privatlivs politikken dækker ikke forholdet mellem brugerne af Freemeteo og andre tjenester der ikke ejes af Freemeteo der af samme grund ikke kan udøve nogen kontrol over disse. Freemeteo kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade som brugeren af denne hjemmeside kunne få ved besøg eller brug af siden på eget initiativ.

2.Indsamling og brug af personlig data: Der er to tilfælde hvor Freemeteo indsamler personlige informationer:

A. Når brugeren besøger Freemeteo.

B. Når brugeren abonnerer på en eller flere af Freemeteos tjenester.

I abonnementsperioden kan brugeren blive bedt om at opgive følgende oplysninger: Navn, adresse, postnummer, telefon nummer, fax nummer, land og e-mail adresse, Freemeteo bruger denne information til at forsyne brugeren med hjemmesidens servicetilbud og for at informere brugeren om nye service tilbud på en tilfredsstillende måde.

3.Rettelse eller sletning af personlige informationer: Freemeteo giver brugeren ret til at slette, ændre eller opdatere deres personlige oplysninger ved at sende en e-mail. I tillæg til dette tilbyder Freemeteo muligheden for midlertidig at stille deres abonnement i bero for en tid.

4.Offentliggørelse af personlige informationer: Freemeteo garanterer, at de ikke vil sælge, udleje eller på nogen måde udlevere og offentliggøre brugernes personlige informationer til en tredjepart. Freemeteo vil kun give disse personlige oplysninger til tredjepart hvis brugeren tillader dette eller hvis sådan en offentliggørelse er nødvendig for at tilfredsstille brugerens krav. I tillæg til dette vil Freemeteo udlevere personlige informationer hvis loven forlanger dette som følge af en retslig kendelse eller hvis en af brugerne misbruger denne privatlivs politik og/eller Freemeteos brugervilkår.

5.“Cookies”: Freemeteo kan benytte sig af “cookies” for at identificere brugeren hver gang han eller hun besøger hjemmesiden og lette adgangen til denne. “Cookies” er små elektroniske filer der overføres fra Freemeteo til brugerens harddisk. Brugeren kan vælge at acceptere disse “cookies”, blive informeret når en “cookie” kommer ind eller at afvise alle ved hjælp af en simpel ændring af brugerens browser opsætning.

6.IP Adresse: Brugerens IP adresse bliver muligvis gemt, men kun af statistiske grunde/til statistiske formål.

7.Beskyttelse af mindreårige: I princippet indsamler Freemeteo ikke personlige informationer fra mindreårige. Ikke desto mindre er Freemeteo ikke i stand til, at kunne kontrollere brugernes rigtige alder. Dette er grunden til at Freemeteo ikke kan holdes ansvarlige hvis mindreårige besøger eller abonnerer på denne side. Freemeteo vil slette alle mindreåriges personlige informationer så hurtigt som muligt efter modtaget information om dette. Til trods for dette råder Freemeteo formyndere til, at holde øje med og udøve kontrol over deres børn og deres brug af Internettet.

8.Forpligtelse til at sikre personlige informationer: Freemeteo er forpligtet til at beskytte personlige informationer. Derfor har Freemeteo installeret mekanismer til at beskytte de private informationer som brugeren opgiver til hjemmesiden. Dog kan Freemeteo ikke garantere at kommunikationen vil kunne blive ulovlig opsnappet eller at personlige informationer aldrig ulovligt vil falde i tredjeparts hænder.

9.Mangfoldiggørelse: I tilfælde af at denne aftale bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve I nogen jurisdiktion, vil det ikke påvirke legaliteten, gyldigheden eller håndhævelsen af andre aftaler i samme jurisdiktion.

10.Sprog: Denne aftales sprog er originalt på engelsk. I tilfælde af en konflikt/uoverensstemmelse mellem den engelske tekst og et hvilket som helst sprog aftalen er oversat til, er det den engelske version der gælder.

11.Ændringer I vilkår: Freemeteo forbeholder sig retten til at modificere denne Privatlivs politik efter forudgående varsling til brugerne. Enhver brug af hjemmesiden efter modtagelsen af en sådan varsling vil anses for en godkendelse af ændringerne. Brugerne henstilles til, at undlade brug af Freemeteo hvis de ikke samtykker I denne privatlivs politik.